Pravilnik

Pravilnik tekmovanja (datoteka):

1. člen

Društvo harfistov Slovenije v soorganizaciji Glasbene šole Fran Korun Koželjski Velenje razpisuje:

6. Mednarodno tekmovanje Društva harfistov Slovenije. Namen tekmovanja je promocija glasbene kulture, izmenjava izkušenj med mladimi glasbeniki iz različnih krajev in držav ter spodbujanje mladih za glasbeno izobraževanje. Tekmovanja se lahko udeležijo učenci, dijaki, študenti državnih ali zasebnih glasbenih šol in mladi, ki se glasbeno izobražujejo na zasebnih tečajih, dodiplomskih ali podiplomskih študijih, ter tudi že diplomirani glasbeniki.

2. člen

Tekmovanje je javno. Udeleženci bodo razdeljeni v sedem kategorij:

 

KATEGORIJA A-k – rojeni 2012 in mlajši

KATEGORIJA A-p – rojeni 2012 in mlajši

KATEGORIJA B – rojeni 2011, 2010

KATEGORIJA C – rojeni 2009, 2008

KATEGORIJA D – rojeni 2007, 2006, 2005

KATEGORIJA E – rojeni 2004, 2003, 2002

KATEGORIJA F – rojeni 20011993

 

Kategorija A-k se izvaja na keltski harfi,

kategorija A-p se izvaja na pedalni harfi,

kategorija F se izvaja v dveh etapah.

3. člen

Zelo dobri glasbeniki se lahko po svoji želji in presoji profesorja prijavijo za tekmovanje tudi v višje starostne kategorije. Tekmovalec lahko tekmuje le v eni izmed kategorij. Ob oddaji prijave je odločitev dokončna, program in kategorija se ne moreta več spreminjati.

4. člen

Tekmovanje se bo odvijalo na Glasbeni šoli Fran Korun Koželjski Velenje od 31. marca do 2. aprila 2023.

5. člen

Prijavljeni tekmovalci se morajo predstaviti z najmanj dvema različnima skladbama, od katerih mora biti ena iz obveznega programa (seznam je priložen na povezavi). Vrstni red izvajanih skladb ni določen. V F kategoriji se obvezna skladba igra v prvi etapi. Ob prijavi je treba priložiti kopijo not celotnega izvajanega programa v pdf obliki.

6. člen

Ves tekmovalni program se igra na pamet. Vsi tekmovalci morajo imeti pri sebi originalno partituro izvajanih skladb, v kolikor bi žirija zahtevala vpogled. V nasprotnem primeru so lahko izključeni iz tekmovanja.

7. člen

Vsak tekmovalec se mora najmanj eno uro pred začetkom svoje kategorije registrirati in pokazati osebni dokument s fotografijo.

8. člen

Na tekmovanju bo zagotovljen klavir, korepetitorja si tekmovalci priskrbijo sami, krijejo pa tudi njegove stroške.

9. člen

Tekmovalci morajo upoštevati naslednje časovne omejitve izvajanega programa:

KATEGORIJA A do 6 minut

KATEGORIJA B do 10 minut

KATEGORIJA C do 15 minut

KATEGORIJA D do 20 minut

KATEGORIJA E do 30 minut

KATEGORIJA F do 50 minut (v dveh etapah po 25 minut in 25 minut)

Tekmovalec, ki bo presegel maksimalno dovoljeni čas izvajanja, bo kaznovan z odbitkom 1/100 točk za vsako preseženo minuto.

10. člen

Žirije kategorij so sestavljene iz najmanj treh (3) članov, ki so priznani profesorji na konservatorijih, akademijah, glasbeniki ali uveljavljene osebnosti iz glasbenega sveta.

Če ima član žirije svojega tekmovalca v kategoriji, ga ne ocenjuje in se imenuje nadomestni član. Ocenjuje lahko ostale člane v isti kategoriji. Društvo harfistov Slovenije bo organiziralo razgovor s člani žirije. Urnik razgovora bo objavljen naknadno.

11. člen

Če bi bilo število udeležencev precej višje od razpisanih mest, si Društvo harfistov Slovenije pridržuje pravico predčasno zaključiti sprejemanje prijav oziroma lahko slednje zavrne. V tem primeru bodo povrnjene prijavnine. Prednost bodo imele prijave, ki bodo prispele prej.

12. člen

Organizacijski odbor si pridržuje pravico, da lahko po svoji presoji in izbiri povabi tekmovalca v kategorijo F.. Prav tako si tudi pridržuje pravico, da opusti kategorije, v katere bi se prijavilo premalo kandidatov. V tem primeru bodo povrnjene kotizacije.

13. člen

Odločitve žirije so dokončne in neizpodbitne. Žirija lahko odloči, da se posamezne nagrade ne dodelijo.

14. člen

Za vse nesporazume ali pritožbe je pristojen predsednik tekmovanja. Njegova odločitev je dokončna.

15. člen

S prijavo na tekmovanje tekmovalci oziroma starši mladoletnih tekmovalcev soglašajo z javno objavo doseženih rezultatov na tekmovanju. Udeleženec mora s prijavo brezpogojno sprejeti celoten pravilnik tekmovanja.

16. člen

Prvo, drugo in tretje uvrščeni – nagrajeni tekmovalec, mora biti ocenjen vsaj s 95–100 točk. Vsi ostali udeleženci, ki dosežejo 90100 točk, prejmejo zlato plaketo, tekmovalci z 8089,99 točk prejmejo srebrno plaketo, tisti s 70–79,99 točk prejmejo bronasto plaketo, vsi ostali papriznanje za udeležbo na tekmovanju za doseženih 50–69,99 točk.

Priznanja žirije:

– tekmovalcu, ki doseže 100 točk,
– tekmovalcu za najbolje izvedeno skladbo tekmovanja,
– obetavnemu tekmovalcu iz najnižje kategorije.

Posebna priznanja oziroma posebne nagrade lahko v soglasju z žirijo in Društvom harfistov Slovenije podelijo tudi druge institucije ter sponzorji tekmovanja.

Prireditev bo v celoti snemana za potrebe arhiva natečaja.

17. člen

Zadnji rok za prijavo je 12. februar 2023. Treba je oddati spletno prijavo po priloženem obrazcu, fotokopijo veljavnega osebnega dokumenta ter potrdilo o plačani prijavnini. Plačilo prijavnine v znesku 80€ za kategorije A, B in C ter 100€ za kategorije D, E in F je treba nakazati preko bančnega TRR računa. Vsi prijavljeni pred 1. decembrom 2022 plačajo nižjo prijavnino v znesku 70€ za kategorije A, B in C ter 90€ za kategorije D, E in F. Prijavnine tekmovanje ne vrača.

Prijavnino je treba nakazati preko transakcijskega računa, naslovljenega na:

DRUŠTVO HARFISTOV SLOVENIJE
Jenkova cesta  4
3320 Velenje
RSlovenija 

Številka TRR DHS:
IBAN: SI56024260019202072
BIC koda: LJBASI2X
SKLIC SI00 2023
NAMEN: IME IN PRIIMEK TEKMOVALCA

Predsednik tekmovanja:
Boris Štih, prof. 

Predsednici Društva harfistov Slovenije,
Sopredsednici tekmovanja:
Naja Mohorič, prof.,
Katja Šumečnik, prof.

Kontakt:
drustvoharfistovslovenije@gmail.com
slovenianharpcompetition@gmail.com

sl_SISlovenščina