Zgodovina

Društvo harfistov Slovenije (v nadaljevanju DHS) je bilo ustanovljeno v Velenju leta 1995 kot prostovoljno združenje profesionalnih harfistov, amaterjev ter ljubiteljev harfe. Osnovni cilj delovanja je že vse od ustanovitve strokovno povezovanje, organizirano sodelovanje ter skupni interes, da se harfo prepozna v Slovenskem prostoru kot koncertni instrument mnogih razsežnosti.

Področje, ki mu društvo namenja posebno pozornost, je izobraževanje, saj se s kvalitetnim delom širi splošno poznavanje in zanimanje za instrument. V društvu se oblikujejo predlogi in mnenja na področju šolstva, organizirajo se predavanja, strokovni seminarji ter študijske skupine za učitelje. Društvo organizira projekte v namen promocije instrumenta kot so glasbene delavnice, revije mladih harfistov, snemanja in tekmovanja. Mladim harfistom se nudi dodatna možnost izpopolnjevanja ter priložnost za javno nastopanje. Delovanje društva je usmerjeno tudi k širitvi harfističnega repertoarja s skladbami slovenskih avtorjev.

Društvo nudi možnost izobraževanja učencev, dijakov, študentov in učiteljev, povezanost ter kontakt s priznanimi profesorji iz tujine, kontakt s člani znamenitih opernih in filharmoničnih orkestrov ter povezava z društvi harfistov celega sveta. Tako imajo mladi glasbeniki harfisti že v času šolanja možnost navezati kontakte ter pridobiti izkušnje, ki lahko znatno pripomorejo k začetku njihove profesionalne poti. Dejavnost društva na področju šolstva je v letih od ustanovitve pripomogla k prepoznavnosti harfe ter tako povzročila ogromno rast pri vpisu ter posledično odpiranje oddelkov na glasbenih šolah po vsej Sloveniji, s tem pa tudi motivacijo za pedagoško delo učiteljev na vedno višjem nivoju.

Ponosni smo na stalni projekt Mednarodno tekmovanje Društva harfistov Slovenije, ki je nastal kot posledica dobrega sodelovanja med člani DHS ter aktivno povezavo s tujino in se odvija že tradicionalno od leta 2007 dalje na Glasbeni šoli Fran Korun Koželjski Velenje, ki s svojimi prostori nudi možnost izvedbe tekmovanja na izjemno visokem nivoju. Cilj DHS je ohraniti kakovost tekmovanja, pridobiti številne tekmovalce iz celega sveta ter s kvaliteto tekmovalcev povzdigniti tekmovanje na najvišjo možno raven ter se postaviti ob bok najprestižnejšim tekmovanjem za harfo.

V DHS si prizadevamo za idejno različne projekte, inovativnost ter dobro sodelovanje z raznimi ustanovami doma in v tujini. V ta namen se za posamezne dogodke oblikujejo koordinacijske skupine znotraj članov, ki aktivno sodelujejo pri uresničevanju ciljev.

Želimo si, da  dogodki v organizaciji DHS opravičijo podporo in zaupanje v naše društvo.

sl_SISlovenščina